• elevsupport-2.jpg
 • elevsupport3.jpg

Elevsupport

- Professionell elevhälsa på era villkor!

Våra tjänster

 • Skolkurator

  Våra kuratorer har lång erfarenhet av socialt arbete samt är sakkunniga inom sociallagstiftningen och skolans styrdokument.

  Läs mer...  
 • Skolläkare

  Skolläkaren är den som är medicinskt ansvarig i elevhälsan. Vår skolläkare följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden via skolsköterskan.

  Läs mer...  
 • Skolpsykolog

  Våra psykologer arbetar med specifika uppdrag. Uppdragens art kan variera men det gemensamma är att behovet av en psykologkompetens föreligger.

  Läs mer...  
 • Skolsköterska

  Skolsköterskan står för medicinsk- och omvårdnadskompetens i elevhälsan och dennes arbete styrs av skolans styrdokument samt Socialstyrelsens och Skollagens riktlinjer.

  Läs mer...  
 • Specialpedagog

  Specialpedagogen arbetar med att ge stöd för elever i behov av särskilt stöd dels inom klassens ram, dels enskilt eller i mindre grupper i främst matematik, svenska och engelska.

  Läs mer...  
 • SYV

  Studie- och yrkesvägledaren arbetar med att hjälpa elever att hantera frågor runt utbildning och yrkesval. Vägledningens viktigaste verktyg är vägledningssamtalet.

  Läs mer...
 • Tammy berättar hur JT Elevsupport tar matchen

  Elevsupport erbjuder skolor möjlighet att hyra in kurator, skolsköterska, läkare och skolpsykolog för att tillgodose deras behov av kvalificerad elevhälsa.