Hej Håkan, vad gör egentligen en skolläkare?

Fem veckor kvar till sommarlov, massor av röda dagar, klämdagar, stressade lärare, ännu mer stressade skolledare och jag som försöker komma ihåg att även njuta av att våren har slagit ut i full blom!

Senast lovade jag presentera en annan av våra fantastiska medarbetare som inte är av kvinnligt kön! Jag har bett honom att berätta om sin roll som skolläkare, en roll som många inte vet finns i skolans värld men som kan vara avgörande när barn och ungdomar har bekymmer av både fysisk och psykisk karaktär.

Var goda, här kommer Håkans historia;

 Jag heter Håkan Westerlund. Jag är barnläkare och arbetade mellan 1993 och 2014 på en egen mottagning framför allt med astma och allergi men även med alla andra krämpor och besvär som kan drabba barn från spädbarnsåldern till de blir vuxna. Under mina år i offentlig regi och under åren som privat barnläkare hade jag varierande uppdrag som skolläkare. När mitt avtal med Region Skåne löpte ut 2014, samtidigt som jag fyllde 62 år, övergick jag till att arbeta enbart som skolläkare.

 I mitt arbete som skolläkare har jag att följa de riktlinjer som finns ibland annat skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, patientdatalagen och socialtjänstlagen. Mitt uppdrag är i första hand förebyggande hälsovård, att vara elevernas företagshälsovård. Jag träffar många elever för lagstadgade bedömningar men även när det av olika anledningar kärvar för dem i skolan.

 Min viktigaste partner är skolsköterskan som har stenkoll på eleverna på skolan. Inom den medicinska elevhälsan råder tystnadsplikt vilket gör att eleverna kan berätta om sina problem utan att det förs vidare. Det finns många saker som kan oroa eleverna och deras föräldrar i resan från att vara förskoleklassbarn till att vara nästan vuxen på väg ut från gymnasiet.

 Till de vanligaste problemen kan räknas oro kring puberteten och hur man växer, sömnproblem och stress, finnar och viktproblem. Med min bakgrund som barnläkare känns det ofta skönt att kunna förklara för eleverna och deras föräldrar vad olika symtom beror på och hur man kan hantera dem. Det är viktigt att ta tag i både smått och stort för att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna att klara målen i skolan. När det gäller alla de barn som kommit till vårt land från oroshärdar i andra länder åligger det mej som skolläkare att t ex gå igenom deras hälsa och vaccinationer.

 Det är för mig en förmån att få arbeta med barn och ungdomar, som ju år vår framtid. I Elevsupport finns det mycket kunskap om barn och skola i alla de discipliner som omfattar elevhälsan enligt den nya skollagen; psykologer, kuratorer och specialpedagoger förutom skolsköterskor och skolläkare.

 Jag tycker om att Elevsupport satsar aktivt på att skapa strukturer i arbetet och har en regelbunden vidareutbildning både inom och utom företaget. Vi är tre skolläkare inom Elevsupport och även om vi inte ses så ofta på samma plats har vi ett bra samarbete via telefon, sms och mail. Om någon kollega, som är verksam som barnläkare eller distriktsläkare, funderar på att prova på arbetet som skolläkare vill jag varmt rekommendera det. 

Håkan Westerlund

Skolläkare