Är ni i akut behov av personal?
Låt oss sköta bemanningen

Genom oss kan ni anlita professioner inom elevhälsan i den omfattning som ni har behov av, ni kan exempelvis få tillgång till skolläkare till samtliga skolor i er kommun eller beställa en punktinsats såsom en psykologutredning. Ni kan komplettera er befintliga stab eller hyra in hela teamet av oss, vårt mål är att avlasta er som skolledare från den tidskrävande vikarie- och rekryteringsprocessen.

För elevens bästa
Rätt kompetens till rätt uppdrag

Vi är specialister på att rekrytera rätt medarbetare och vi är noga med att matcha rätt kompetens till rätt uppdrag. Utöver den formella kompetensen har våra medarbetare bred erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Vi har regelbundna internutbildningar och kompetensutvecklar oss för att på bästa sätt möta våra kunders krav och behov. All personal inom Elevsupport har enligt lag visat upp utdrag ur Belastningsregistret.

Klicka och läs mer nedan om de olika professionerna eller kontakta oss direkt för vidare information.

Tammy Jara

Tammy Jara
VD & Grundare

0733-23 00 00
tammy.jara@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!