Vad vi står för
Vår affärsidé

Elevsupports affärsidé är att förse skolor med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad elevhälsa.

Vem är vi?
Kort om oss

Elevsupport grundades i Malmö 2011 av Tammy Jara med målet att serva skolor med den bästa elevhälsan. 

Genom åren har vårt erbjudande förändrats och förädlats men den ursprungliga ambitionen, att vara Sveriges ledande leverantör av högkvalitativ elevhälsa, kvarstår. 

Än idag finns huvudkontoret i Malmö men våra medarbetare finns i hela Skåne, inom kommunala och fristående skolor, på grund- och gymnasieskola. 

Våra uppdrag kan se olika ut beroende på att skolornas behov är unika men målet i våra insatser förblir densamma, vi arbetar alltid för elevens bästa!

Vi är Auktoriserat bemanningsföretag; anslutet till Almega och Bemanningsföretagen. Detta innebär bla att vi tecknar kollektivavtal och följer Almegas etiska regler, som ett led i att skapa så goda och trygga förutsättningar som möjligt för både medarbetare och kundskolor!

För elevens bästa
Vision & Värdegrund

Vår vision är att vara Sveriges ledande bemanningsföretag inom området kvalificerad elevhälsovård. Vi strävar efter att vara en självklar samarbetspartner i det professionella elevhälsoarbetet och i det förebyggande arbetet för att skapa trygga skolor. Vi arbetar långsiktigt genom att skapa bärande relationer till de skolor vi samverkar med.

Vår värdegrund bygger på likabehandling och respekt, den genomsyrar vår verksamhet på hemmakontoret och hos kunden.

Elevsupport Ikon

Vi som arbetar på Elevsupport
Möt vårt team

Tammy Jara

Tammy Jara
VD & Grundare

Maria Brakel

maria brakel
Verksamhetschef medicinska elevhälsan

Hanna Bertolani

Hanna Bertolani
Verksamhetschef psykosociala elevhälsan

Julia Brorsson

Julia Brorsson
Ekonomi

Ivana

Ivana Roman Viana
Administration