Vi bemannar skolor med
Skolkurator

Skolkuratorn utför det psykosociala och preventiva arbete på skolan, det innefattar insatser på så väl individ-, grupp- och organisationsnivå som samhällsnivå.

Skolkuratorns insats kan bestå av personliga stödsamtal med elever, handledning av skolans personal samt vid behov hjälpa till med kontakter med andra stödfunktioner i samhället.

Hanna Bertolani

Hanna Bertolani
Verksamhetschef psykosociala elevhälsan

0733-23 00 06
hanna.bertolani@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!