Vi bemannar skolor med
Skolläkare

Skolläkaren är den som är medicinskt ansvarig i elevhälsan och arbetar kliniskt tillsammans med skolsköterskan på elevhälsomottagningen på skolan.

Skolläkaren finns även tillgänglig för konsultation i de situationer skolan behöver samråda i fråga om medicinska bedömningar.

stetoskop
Maria Brakel

Maria Brakel
Verksamhetschef medicinska elevhälsan

0733-23 00 01
maria.brakel@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!