Vi bemannar skolor med
Skolpsykolog

En barn- och ungdomspsykolog gör en bedömning av elev enligt önskemål och utifrån föräldrar/elevs/skolas frågeställning som kan handla om till exempel inlärningssvårigheter eller lindrig utvecklingsstörning.

Skolpsykologens kompetens kan även användas i ett pedagogiskt syfte, för konsultationer eller handledning av personalgrupper.

Hanna Bertolani

Hanna Bertolani
Verksamhetschef psykosociala elevhälsan

0733-23 00 06
hanna.bertolani@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!