Vi bemannar skolor med
Skolsköterska

Skolsköterskan står för det medicinska och hälsofrämjande arbetet i elevhälsan, insatsen är lagstadgad och styrs av skolans styrdokument samt Socialstyrelsens och Skollagens riktlinjer.

Skolsköterskans arbete utgår från ett basprogram med bl.a. enskilda hälsosamtal, vaccinationsprogram och hälsoundersökningar. I uppdraget ingår också att arbeta preventivt och i samverkan med elevens vårdnadshavare, skolläkare, skolans personal och externa vårdinstanser.

Maria Brakel

Maria Brakel
Verksamhetschef medicinska elevhälsan

0733-23 00 01
maria.brakel@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!