Vi bemannar skolor med
Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med skolutvecklingsfrågor och i nära samarbete med skolledningen. Specialpedagogen arbetar även med att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen samarbetar med övrig elevhälsa på skolan och kan vid behov hjälpa till med kontakter med andra stödfunktioner i samhället.

Hanna Bertolani

Hanna Bertolani
Verksamhetschef psykosociala elevhälsan

0733-23 00 06
hanna.bertolani@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!