Vi bemannar skolor med
Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleven att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av utbildningsvägar, studieplaner och framtida yrkesval.

Studie- och yrkesvägledaren använder samtalet som det viktigaste verktyget och ger ofta också stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser.

SYV material
Hanna Bertolani

Hanna Bertolani
Verksamhetschef psykosociala elevhälsan

0733-23 00 06
hanna.bertolani@elevsupport.se

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till er snarast möjligt!